IT  KLINIK

Microsoft Certificeret IT ProfessionelSalgsbetingelser for udarbejdelse af hjemmeside

Priser:

Alle vores priser angives i tilbuddet inkl. Moms, priserne er vejledende og der tages forbehold for trykfejl samt ændringer. Tilbudsprisen er en fast pris pr. projekt. Dvs. Arbejdstimer udover det aftalte i tilbuddet påregnes ikke yderligere betaling.

Betaling:

ITKLiNiK inddeler projekterne i 3 kategorier ved betaling. Se mere info nedenfor.

2-trinsbetaling (standard projekter):

1. Når du har godkendt vores tilbud og forslag til layout, modtages 1. faktura på 1. halvdel af tilbudsbeløbet. Når beløbet er modtaget hos ITKLiNiK, påbegyndes udarbejdelsen af projektet.

2. Ved færdigudviklet projekt modtages 2. faktura på den resterende halvdel af tilbudsbeløbet Når dette beløb er modtaget hos ITKLiNiK, overdrages projektets filer og dokumenter, samt adgangskoder til eventuelle CMS-systemer, databaser osv.

3-trinsbetaling (store projekter):

1. Ved godkendelse af tilbud og forslag til layout, modtages 1. faktura på 1. tredjedel af tilbudsbeløbet, når dette beløb er modtaget hos ITKLiNiK, påbegyndes udarbejdelsen af projektet.


2. Halvvejs i projektperiode, modtages 2. faktura på 2. tredjedel af tilbudsbeløbet. Når dette beløb er modtaget hos ITKLiNiK, færdiggøres udarbejdelsen af projektet.

3. Ved færdigudviklet projekt modtages 3. faktura på den resterende tredjedel af tilbudsbeløbet, når dette beløb er modtaget hos ITKLiNiK, overdrages projektets filer og dokumenter, samt adgangskoder til eventuelle CMS-systemer, databaser osv.

Bemærk:

ITKLiNiK vurderer hvilket betalingstrin der passer til det enkelte projekt, dette er anført på tilbud og faktura.

Udviklingsperioden:

Der kan forekomme perioder med forsinkelse da nogle projekter kan tage lidt længere tid end beregnet, og dermed vil rykke tidsplanerne for de efterfølgende projekter. De kunder som bliver ramt af dette bliver naturligvis gjort opmærksomme på dette.

Levering:

Projektet gøres naturligvis klart på domænet så hjemmesiden er ONLINE, kort tid efter at sidste betaling er modtaget hos ITKLiNiK.

Overdragelse:

Overdragelsen af projektet sker i henhold til betalingsbetingelserne dvs. efter modtagelsen af sidste betaling. Herefter kan projektets filer overdrages enten ved direkte overførelse til domænets FTP-server eller projektets filer kan overdrages på en CD-/DVD-ROM afhængig af projektets størrelse.

Projektbackup:

ITKLiNiK opbevarer filerne tilknyttet hvert enkelt projekt, som backup i 1 år, fra datoen for overdragelsen.

Hvis det ønskes at modtage filerne igen, inden for et år, skal dette ske via mail til ITKLiNiK.

Efter 1 år slettes projektfilerne automatisk, og vil derfor ikke være mulige at fremskaffe.

Ophavsret:

ITKLiNiK forbeholder sig alle rettigheder til projekter, indtil disse er betalt.

ITKLiNiK forbeholder sig ret til, efter endt projekt, at fremhæve kundens hjemmeside som reference på www.itklinik.dk.