IT  KLINIK

Microsoft Certificeret IT ProfessionelBetingelser & nyttig information

Timeprisen regnes fra ankomsttidspunkt til teknikeren går ud af døren igen.

Kørselspris regnes med totale kilometer fra Edvard Thomsens Vej 83, 2300 København S. til din adresse retur ganget med 3,54 kr. + moms.

Der faktureres altid minimum én time, ved kørsel efter servicebesøg som varer mindre end 60 minutter.

Bemærk:Lige nu kører vi kun ud på Sjælland.

Heldagsarbejde:

Kommer vi på job som bliver anset for heldagsjob, afregnes fra vi kører fra Edvard Thomsens Vej 83, 2300 København S. og til vi er hjemme igen. Kørsel afregnes 3,54.- + moms pr. kørt kilometer total set. Heldagsarbejde er arbejde som vedrører minimum 5 timer i døgnet incl. kørsel.

Reklamation

Der gives efter købeloven reklamationsret på alle købte hardware produkter, såsom routere, ram, grafikkort mv.

Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået, som følge af fejlagtigt brug af produktet (fx softwarefejl), naturlig slitage, støv eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført skaden.


Du skal reklamere senest en måned, efter at skaden er opstået. Reklamerer du inden en måned, anses reklamationen altid for værende rettidig. Varen skal returneres til os, og du vil få refunderet pengene mod fremvisning af gyldig faktura, hvis reklamationen er berettiget.

Ved køb af computer

ITKLiNiK garanterer ikke for fejl, som er forårsaget af Windows Update, dårlige drivere, ukurante programmer, servicepacks (f.eks. Service pakkerne til Microsoft , MACOSX  produkter og andet ustabilt software, som er opstået efter levering.

Vi er naturligvis behjælpelige med at løse problemet mod betaling.

Er hardwaren defekt, er der naturligvis garanti ifølge købeloven. Hvis varen indleveres, og vi konstaterer, at der ikke er fejl i hardwaren, faktureres en time.

Vi kan derefter sende varen retur til dig mod et forsendelsesgebyr.

I forbindelse med defekt hardware har ITKLiNiK har pligt til at demontere/installere/skifte til nyt og installere eventuel software på ny - men blot at modtage den defekte hardware og bytte til nyt, hvis det ikke kan repareres.

Ønsker du nyt software installeret, kan du vælge selv at gøre det - eller vi kan gøre det mod betaling.

Bemærk, de- og montering af hardware skal foretages af professionelle, ellers mistes garantien.

Forgæves kørsel

I forbindelse med besøgsaftale, spørger vi efter telefonnumre, på hvilke I kan træffes i det pågældende tidsrum. Hvis ingen er at træffe ved hoveddøren (i det aftalte tidsrum), bliver kørsel og én time faktureret i det pågældende tidsrum, uanset grund. (Se aktuelle priser på siden) Eventuel ventetid på adressen, bliver medregnet. Ovenstående gælder også tilfælde hvor husdyr, låst dør, ringklokker der ikke høres mv. hindrer os.

Tilbud

Alle skriftlige tilbud er excl. moms, eksklusiv fragt, levering og installation/montering/opsætning, medmindre andet fremgår.

Tilbud er gældende 14 dage fra brevets udstedelse.

Fjern,- telefon,- og mailsupport.

Hjælp via telefon,- mail,- eller fjernsupport faktureres med én time, når det tager mindre end 60 minutter. Herefter faktureres pr. kvarter.

Priserne beregnes ud fra det tidspunkt, hvor opgaven starter. Aktuelle priser findes under 'Priser'.

Er det hastesag gælder endvidere regler for "Akutte problemer" - som kan læses punktet herunder.

Akutte problemer

I tilfælde af akutte sager, hvor opgaven påbegyndes og evt. fuldføres samme dag faktureres kr. 185,- excl. moms ud over den gældende takst.

Du er altid velkommen til at ringe til os for et uforpligtende tilbud på tlf.: 5020 1123

Betalingsbetingelser og rykkerprocedure

Når faktura fremsendes (enten via email eller post) har du 14 dages betalingsfrist. Du har mulighed for at betale med netbank eller pengene kan sættes ind via en bank eller posthus.

Er fakturaen ikke betalt efter 14 dage vil du modtage første rykker, som er en betalingspåmindelse der skal betales inden 8 dage. Fakturaen vil blive tillagt et gebyr på 100,-.

Falder betalingen ikke senest 8 dage efter denne skrivelse vil du modtage rykker nummer 2, hvorpå der er lagt og et nyt rykkergebyr på 100,-.

Er betalingen ikke indbetalt senest 8 dage fra rykker nummer 2 er udstedt, vil du modtage rykkerskrivelse nummer 3. På denne er der pålagt yderligere 100,- i gebyr.

Betales regningen ikke ved 3. rykker overdrages fordringen uden yderligere varsel til retslig incasso.

Alle priser excl. moms medmindre andet er angivet.